Dr. Wilhelm Reich en Orgone energie, DOR en POR

 

Orgone is de naam die Dr. Wilhelm Reich (1897-1957) gaf aan de alomtegenwoordige Levensenergie, die in verschillende culturen beter bekend staat als chi, ki of prana.

Dr. Reich, een Oostenrijks-Amerikaanse psychiater, sexuoloog, psychoanalyticus, bioloog en natuurkundige, die een leerling van Freud was, besteedde het grootste deel van zijn leven aan het bestuderen van de werking van deze Levensenergie, wat hij zag als de basis van alle levensprocessen.

In zijn onderzoeken naar psychische stoornissen, had Reich ontdekt dat wanneer levensenergie in het lichaam geblokkeerd is door bijvoorbeeld traumatische ervaringen, wat zich onder andere kan uiten in constante spierspanning (verkramping), deze levensenergie schadelijke negatieve energie wordt, wat Reich Deadly Orgone noemt (DOR)

Reich stelde vast dat hij orgone kon verzamelen door een gelaagde combinatie van organisch en anorganisch materiaal. Hij gebruikte daarvoor een soort spaanplaat (organisch) en metaalplaten (anorganisch), waar hij mansgrote kisten (accumulators of Oracs) van bouwde. Hij liet patienten gedurende een bepaalde tijd in deze kisten plaatsnemen, waarmee hij in staat was patienten van verschillende klachten af te helpen.

Het nadeel van deze Oracs was dat deze zowel de levensbevordelijke positieve vorm (welke Reich POR noemde, positive orgone) als de schadelijke negatieve etherische energie (deadly orgone of DOR) aantrok.

In 2000 ontdekte het echtpaar Croft, dat zij door het mengen van polyesterhars (organisch) met metalen deeltjes (anorganisch) hetzelfde resultaat verkregen als de accumulators van Reich. Zij voegden kwartskristallen toe, waardoor de werking aanzienlijk toenam. Het bleek toen dat deze apparaatjes positieve orgone creeerden, zelfs in het bijzijn van bronnen die DOR produceerden. Ze bleken zelfs de eigenschap te bezitten, zich te voeden met de negatieve energie, om deze daarna om te zetten in positieve levensbevorderlijke orgone (POR)!

Het zijn deze ‘apparaatjes’ die we tegenwoordig orgonite noemen en zorgen voor een continue stroom van positieve energie.

De Crofts hebben, nadat ze gemerkt hadden wat de effecten waren van ‘DOR’ weer ‘POR’ te maken, kleine vormen van Orgonite gelegd bij alle bronnen van ‘DOR’ in hun directe omgeving. Er trad een intens reinigende en helende werking van de omgeving op. Zij hebben hierover gepubliceerd en hun lezers aangemoedigd hetzelfde te doen in hun eigen omgeving. Dit is door vele duizenden mensen gedaan en wordt nog steeds gedaan over de hele wereld.